“Snill eller rampete” – Vilkår for julequiz 2018

REGLER

Dog Buddy AB (“DogBuddy”) er sponsor av julequizen 2018 ‘Snill eller Slem’ (“kampanjen”).
Deltagelse i kampanjen er gratis og det kreves inget kjøp (eller annen form for indirekte betaling). Kampanjen er åpen for alle lovlige innbyggere i Norge. Deltakere må være 18 år eller eldre fra og med klokken 00:01 (CET) den 11 desember 2018.
Kampanjen er ikke åpen for ansatte av DogBuddy, deres nærmeste familie eller husstandsmedlemmer, eller DogBuddys tilknyttede selskaper, deltakende leverandører, distributører, reklame- og reklamebyråer (kollektivt, “kampanjeenheter”).
Kampanjen er underlagt loven i Sverige og alle gjeldende lover og forskrifter. DogBuddy skal ikke ha noe ansvar for noen som har inngått eller ikke har overholdt de juridiske kravene i forbindelse med konkurranser.
Ved å delta i kampanjen, aksepterer deltakerne å godta og være bundet av alle vilkårene i disse reglene.

HVORDAN DU DELTAR

Kampanjen vil være åpen fra 00:01 (CET) den 11 desember 2018 til og med 23:59 (CET) den 14 desember 2018, inklusivt (“kampanjeperioden”).
For å delta i kampanjen må deltagere besøke https://dog-buddy.typeform.com/to/uVeEIr, fylle ut skjemaet og svare på ti (10) spørsmål, (kollektivt, “deltagelse”). Ingen annen form for deltagelse (for eksempel telefon, e-post eller skriftlig deltagelse) er tillatt.
For å være berettiget til premien, må alle deltakelser inneholde deltakerens for- og etternavn, samt e-postadresse og være mottatt før kampanjeperiodens slutt.
Ved innsending vil hver deltagelse automatisk eies av DogBuddy. Eventuelle data vi mottar, holdes i samsvar med DogBuddys personvernpolicy. Dine data skal bevares sikkert for å forhindre uautorisert tilgang av tredjeparter. Ved å sende inn en deltagelse til kampanjen, gir du DogBuddy tillatelse til å kommunisere med deg via e-post, i det eneste formålet relatert til kampanjen.
DogBuddy er ikke pålagt å gi kopier av noens deltagelse. Hvis du vil ha en kopi av innleveringen, vennligst behold din egne kopi.
DogBuddy er ikke ansvarlig for feildirigert, ufullstendig, tapt eller forsinket deltagelse, tekniske, maskinvare- eller programvarefeil, enten menneskelige, mekaniske, typografiske, elektroniske eller på annen måte, tapte eller utilgjengelige nettverksforbindelser, eller mislykkede, ufullstendige, ødelagte eller forsinkede datatransmisjoner eller andre feil eller problemer som kan begrense eller påvirke en persons evne til å delta i kampanjen.
I tilfelle sabotasje, force majeure, terrorisme eller trusler, derav datavirus eller andre hendelser eller årsaker utover sponsorens kontroll, som forstyrrer integriteten, administrasjonen, sikkerheten eller riktig drift av kampanjen, forbeholder DogBuddy seg rett til, etter eget skjønn, å endre, avbryte eller suspendere kampanjen.
I tilfelle kansellering forbeholder DogBuddy seg retten til å tildele premien til en kvalifisert, ikke-mistenkt deltaker før arrangementet krever slik avlysning.
Bruk av unøyaktig eller falsk informasjon i deltagelse av konkurransen er strengt forbudt. Hvis unøyaktig eller ukorrekt informasjon er oppgitt, forbeholder vi oss retten til å diskvalifisere deltakelsen din.
Du kan sende inn en deltagelse fra hvor som helst i Norge. Deltagelser fra andre steder i verden vil være ugyldige.
Flere deltakelser er ikke tillatt, men én (1) tilleggsdeltagelse vil bli gitt for å dele resultatene dine via noen av de sosiale linkene under quiz-siden ‘Tusen takk’. Begrensninger på deltakelser vil automatisk være basert på IP-adressen til enheten som brukes til å sende inn hver deltagelse. Enhver indikasjon på flere deltakelser per dag fra en enkelt IP-adresse, vil resultere i at alle deltakelser fra den misbrukte IP-adressen blir avvist. Din IP-adresse vil også bli blokkert fra å gjøre ytterligere deltakelser under varigheten av kampanjeperioden.

HVORDAN DU VINNER

En (1) vinner vil bli valgt tilfeldig fra alle kvalifiserte og fullførte deltagelser mottatt innen kampanjeperiodens slutt. Vinneren vil bli valgt elektronisk ved hjelp av et dataverktøy og uten menneskelig forstyrrelse.
DogBuddys tildeling av premiene vil være endelig og bindende. Kampanjevinneren blir valgt innen klokken 23:59 (CET) den 17 desember 2018 og umiddelbart informert via e-post og gjennom postinnlegget på Facebook-siden til DogBuddy. Vinnerne må godta prisen innen tre (3) virkedager etter varsel.
Vennligst merk: odds for å vinne avhenger av antall mottatte deltakelser.

PREMIEN

Følgende premier vil bli tildelt:

  • Allergenius, 1 stk spesialshampoo, 1 stk spesialbalsam, 2 stk koppelrefleks – verdi ca. 660 NOK.
  • True Leaf Pets, 4 pakker hundesnacks – verdi ca. 340 NOK
  • DogBuddy-gavekort – 500 NOK

Omtrentlig salgsverdi av alle premier: 1,500 NOK

Ingen erstatning eller overføring av premien eller kontantinnløsninger er tillatt av vinneren. DogBuddy forbeholder seg retten til å erstatte alle premier av samme verdi av hvilken som helst grunn.
Vinneren er ansvarlig for rapportering og betaling av alle skatter (hvis aktuelt).
Prisen er gitt til den aktuelle vinneren “as is”. DogBuddy gir ingen garanti for vinners tilfredshet med prisen.
DogBuddy fraskriver herved alle garantier av noe slag med hensyn til prisen, enten uttrykkelig, underforstått, lovbestemt eller på annen måte, herunder garantier for salgbarhet, egnethet for en bestemt bruk eller formål og ikke-overtredelse. I den utstrekning slik ansvarsfraskrivelse er i strid med gjeldende lov, vil omfanget og varigheten til enhver gyldig garanti være det minste som er tillatt i henhold til loven.

ALTERNATIVE VINNERE; ANSVARSFRASKRIVELSE

Hvis: (i) en premie- eller prismeddelelse returneres som uoppnåelig, (ii) en potensiell vinner avviser hans eller hennes premie eller (iii) en potensiell vinner ikke overholder noen av reglene som beskrevet her, vil en slik potensiell vinner være diskvalifisert og en alternativ vinner vil utnevnes etter DogBuddys eget skjønn.
Kampanjenehetene frasier seg ethvert ansvar, og deltakerne er enige om holde skadesløs kampanjene og deres respektive ansatte, ledere, styremedlemmer, aksjonærer og agenter, fra og mot alle krav, handlinger, og / eller ansvar for skade eller tap som er knyttet til eller oppstår i forbindelse med deltakelse i denne kampanjen (uavhengig av årsaken til slik skade eller tap) og / eller levering og / eller etterfølgende bruk eller misbruk av en av premiene som er tildelt.
I tilfelle flere vinnervarsler blir utstedt, eller flere krav på premier blir mottatt enn antall premier fastsatt i disse reglene, på grunn av datamaskin, utskrift, seeding, menneskelig eller annen feil eller problem, vil en tilfeldig trekning finne sted fra blant alle støtteberettigede deltakelser for den aktuelle prisen / prisen for å tildele riktig antall premier som angitt i disse reglene.
Ingen andre enn antall premier oppgitt i disse reglene vil bli tildelt.

OFFENTLIGHET OG ANDRE VILKÅR

Ved å heve prisen, tillater vinneren å bruke, uten ytterligere kompensasjon, navn, likhet, stemme og / eller fotografi for DogBuddys egne markedsførings og / eller reklameformål på noen måte og på hvilket som helst medium (inkludert uten begrensning, radiosendinger, aviser og andre publikasjoner som bestemt av DogBuddy, etter eget skjønn, over internett og ellers).
Vinneren kan bli pålagt å undertegne, uten begrensning, et bekreftelsesbevis, et navn / liknende utgivelse, samt en frigivelse av ansvar og et skattebekreftelsesskjema. Slike dokumenter vil måtte returneres til DogBuddy innen fem (5) dager etter utstedelsen av varslingen fra DogBuddy. Hvis DogBuddy ikke mottar et svar innen denne tidsperioden, kan deltageren diskvalifiseres.

REGLER FOR TREKKING AV VINNER

For å motta en liste over vinnere eller en kopi av disse reglene, send en adressert, stemplet konvolutt til følgende adresse: DogBuddy AB, c/o Proxify, Sköldungagatan 7, 114 27 Stockholm, Sverige (vennligst spesifiser at henvendelsen gjelder regler for Julequizen 2018)